Author: Darko Bašić

Natječaj za upis polaznika

Natječaj za upis polaznika

Obrazovanja odraslih školske godine 2017./18. 1. Programi za stjecanje strukovne kvalifikacije i prekvalifikaciju u obrazovnom sektoru: Elektrotehnika i računalstvo (A): – tehničar za elektroenergetiku – tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom – tehničar za računalstvo – tehničar za elektroniku...

Raspored Obrane završnog rada polaznika obrazovanja odraslih

Raspored Obrane završnog rada polaznika obrazovanja odraslih

Obrana završnog rada za polaznike obrazovanja odraslih održat  će se  od 28. do  30. kolovoza 2017. Polaznici se trebaju dogovoriti sa mentorom i voditeljem nastave obrazovanja odraslih o točnom terminu Obrane završnog rada. TROGODIŠNJI PROGRAMI – POVJERENSTVO 1 – učionica...

Raspored Obrane završnog rada u jesenskom roku

Raspored Obrane završnog rada u jesenskom roku

Obrana završnog rada za redovne učenike održat će se 29. kolovoza.2017. Učenici/ce pristupaju Obrani abecednim  redom.  Popis povjerenstava:   3.B – ELEKTRONIČARI – učionica br. 2  u 8  sati Vlado Vujić, dipl. ing, predsjednik Drago Krajina, prof., zapisničar Zoran Knežević,...

Raspored razrednih ispita u jesenskom roku

Raspored razrednih ispita u jesenskom roku

RB Nastavni predmet Nastavnik     Datum ispita/ učenik I.Dundović L.Pavšić 1. HRVATSKI JEZIK E.Bačić E.Grandić 28.8.2017.u 9 sati 28.8.2017.u 9 sati 2. ENGLESKI JEZIK B.Tomašević   28.08.2017.u 11 sati 3. MATEMATIKA N.Hlača-Ml. 28.8.2017. u 11 sati 4. MJERENJA U...

Raspored popravnih ispita

Raspored popravnih ispita

RB Predmet Razred,broj učenika Povjerenstvo Datum,sat ispita 1. Matematika 3.b-1,3.c-1,4.a-1 N.Hlača-Mladenić-ispitivačica I.Grubiša-zapisničarka, Z.Knežević-predsjednik 24.8.17. 14 h 2. Fizika 3.b-1 D.Toth-ispitivač S.Garac-predsjednica V.Vujić-zapisničar 25.8.17. 13,30 h 3. Hrvatski jezik 2.c-1 E.Bačić-ispitivačica Grandić-predsjednica Mlačić-zapisničarka 24.8.17. 14 h 4. Hrvatski jezik 4.a-1 E.Bačić-ispitivačica...

Raspored razrednih ispita

Raspored razrednih ispita

RB Nastavni predmet Nastavnik                                             Datum ispita/učenik L.Donadić F.Muminović P.Dabo I.Dundović L.Pavšić 1. HRVATSKI JEZIK E.Bačić E.Grandić 19.6.2017.u 12...

Obavijest u svezi nastavka obrazovanja redovitih učenika/ca

Obavijest u svezi nastavka obrazovanja redovitih učenika/ca

U svezi nastavka obrazovanja učenika sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N.152/2014.) obavještavam sljedeće: Učenici su dužni podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za nastavak obrazovanja(kao redoviti učenici za šk.godinu...