Author: Darko Bašić

Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2017./18.

Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2017./18.

  Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2017./18. Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god.2017./2018. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole sukladno Odluci o...

Raspored dopunske i dodatne nastave

Raspored dopunske i dodatne nastave

2.polugodište školske godine 2016./17. Dopunska nastava Nastavnik Jutarnja smjena Nastavni predmet Popodnevna smjena Dario Toth Ponedjeljak 7. sat Osnove elektrotehnike,Elektrotehnika, Mjerenja u elektrotehnici Ponedjeljak 7. sat Vlado Vujić Ponedjeljak 7. sat Tehnička mehanika Ponedjeljak, predsat Željko Tibljaš Srijeda 7. sat...

Razredni ispiti

Razredni ispiti

Klasa:602-03/17-03/01 Ur.broj: 2170-56-17-02-1 Rijeka, 12.travnja 2017. Temeljem članka 115. Statuta Škole Nastavničko vijeće na sjednici održanoj 12.4.2017. donijelo je sljedeću Odluku: O D L U K A o vremenu polaganja razrednog ispita Razredni ispit školske godine 2016./17. polaže se, u ...

Natječaj

Natječaj

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92./10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,94/13.,152/14. i 07/17), i čl. 61. Statuta, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, raspisuje NATJEČAJ za izbor i...

split_12_4_17

Uspjeh naših učenika

Na državnom ekipnom natjecanju učenika u Obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo održanom , u Splitu na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, od 10. do 12. travnja 2017. učenici naše Škole Filip Bradarić,David Grbac i Jan Fabrio osvojili su drugo mjesto i srebrne...