Oglasna Ploča

Raspored dopunske i dodatne nastave

2.polugodište školske godine 2016./17. Dopunska nastava Nastavnik Jutarnja smjena Nastavni predmet Popodnevna smjena Dario Toth Ponedjeljak 7. sat Osnove elektrotehnike,Elektrotehnika, Mjerenja u elektrotehnici Ponedjeljak 7. sat Vlado Vujić Ponedjeljak 7. sat Tehnička mehanika Ponedjeljak, predsat Željko Tibljaš Srijeda 7. sat...

Razredni ispiti

Klasa:602-03/17-03/01 Ur.broj: 2170-56-17-02-1 Rijeka, 12.travnja 2017. Temeljem članka 115. Statuta Škole Nastavničko vijeće na sjednici održanoj 12.4.2017. donijelo je sljedeću Odluku: O D L U K A o vremenu polaganja razrednog ispita Razredni ispit školske godine 2016./17. polaže se, u ...

Natječaj

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92./10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,94/13.,152/14. i 07/17), i čl. 61. Statuta, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, raspisuje NATJEČAJ za izbor i...

Ovjera preslika svjedodžbi

Klasa:602-05/17-01/03 Ur.Broj:2170-56-17-02-1 Rijeka, 16. veljače 2017. Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka ne može vršiti ovjere preslika svjedodžbi učenika i polaznika. Postupak ovjere preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole pripada djelokrugu rada javnih bilježnika...

Raspored informacija predmetnih nastavnika školske godine 2016./17.

2. polugodište 2016./17. 1. Ena Bačić Četvrtak, 3.sat: 9:40-10:25/15:40-16:25 2. Marijan Bačić Ponedjeljak, 4. sat: 10:45-11:30/16:45-17:30 3. Mirna Bačić Četvrtak, 4. sat: 10:45-11:30/16:45-17:30 4. Ratko Božić Utorak, 4. sat: 10:45-11:30/16:45-17:30 5. Ivo Canjuga Četvrtak, 1. sat: 8:00-8:45/14:00-14:45 6. Boris Caput...

Raspored informacija razrednika/ca školske godine 2016./17.

2. polugodište 2016./17. Razred Razrednik-ca Jutro Popodne 1.A Boris Caput, mag.edu. utorak, 5. sat: 11:35-12:20 utorak, 5. sat: 17:35:18:20 1.B Damir Šušak, prof. utorak,  6.sat: 12:25-13:10 utorak,  6. sat: 18:25:19:10 1.C Marijana Medanić, prof. ponedjeljak, 6.sat: 12:25-13:10 ponedjeljak, 6. sat:...