Oglasna Ploča

Potvrda upisa u prvi razred

Potvrda upisa u prvi razred obavljati će se od 13.7. do 19.7.2017. ,od 8 do 16 sati radnim danom, u učionici broj 11 na prvom katu. Tajništvo Škole  

Raspored Obrane završnog rada u jesenskom roku

Obrana završnog rada za redovne učenike održat će se 29. kolovoza.2017. Učenici/ce pristupaju Obrani abecednim  redom.  Popis povjerenstava:   3.B – ELEKTRONIČARI – učionica br. 2  u 8  sati Vlado Vujić, dipl. ing, predsjednik Drago Krajina, prof., zapisničar Zoran Knežević,...

Raspored razrednih ispita u jesenskom roku

RB Nastavni predmet Nastavnik     Datum ispita/ učenik I.Dundović L.Pavšić 1. HRVATSKI JEZIK E.Bačić E.Grandić 28.8.2017.u 9 sati 28.8.2017.u 9 sati 2. ENGLESKI JEZIK B.Tomašević   28.08.2017.u 11 sati 3. MATEMATIKA N.Hlača-Ml. 28.8.2017. u 11 sati 4. MJERENJA U...

Raspored popravnih ispita

RB Predmet Razred,broj učenika Povjerenstvo Datum,sat ispita 1. Matematika 3.b-1,3.c-1,4.a-1 N.Hlača-Mladenić-ispitivačica I.Grubiša-zapisničarka, Z.Knežević-predsjednik 24.8.17. 14 h 2. Fizika 3.b-1 D.Toth-ispitivač S.Garac-predsjednica V.Vujić-zapisničar 25.8.17. 13,30 h 3. Hrvatski jezik 2.c-1 E.Bačić-ispitivačica Grandić-predsjednica Mlačić-zapisničarka 24.8.17. 14 h 4. Hrvatski jezik 4.a-1 E.Bačić-ispitivačica...

Raspored razrednih ispita

RB Nastavni predmet Nastavnik                                             Datum ispita/učenik L.Donadić F.Muminović P.Dabo I.Dundović L.Pavšić 1. HRVATSKI JEZIK E.Bačić E.Grandić 19.6.2017.u 12...

Obavijest u svezi nastavka obrazovanja redovitih učenika/ca

U svezi nastavka obrazovanja učenika sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N.152/2014.) obavještavam sljedeće: Učenici su dužni podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za nastavak obrazovanja(kao redoviti učenici za šk.godinu...

Razredni ispiti

Klasa:602-03/17-03/01 Ur.broj: 2170-56-17-02-1 Rijeka, 12.travnja 2017. Temeljem članka 115. Statuta Škole Nastavničko vijeće na sjednici održanoj 12.4.2017. donijelo je sljedeću Odluku: O D L U K A o vremenu polaganja razrednog ispita Razredni ispit školske godine 2016./17. polaže se, u ...

Natječaj

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92./10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,94/13.,152/14. i 07/17), i čl. 61. Statuta, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, raspisuje NATJEČAJ za izbor i...

Ovjera preslika svjedodžbi

Klasa:602-05/17-01/03 Ur.Broj:2170-56-17-02-1 Rijeka, 16. veljače 2017. Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka ne može vršiti ovjere preslika svjedodžbi učenika i polaznika. Postupak ovjere preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole pripada djelokrugu rada javnih bilježnika...