Propisi

Izmjene i dopune Statuta Škole

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, članka 98.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispravak,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14. i 7/17.), članka 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (N.N. 3/17.)Školski...

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka , odredaba Zakona o strukovnom obrazovanju (N.N.br.30/2009.)  i Zakona o obrazovanju odraslih (N.N.br.17/2007.) , Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 34. sjednici održanoj dana  07. prosinca 2016.godine, donosi...

Procedura za račune i ugovore

Klasa:003-06/12-01/04 Ur.Broj:2170-56-12-02-1 Rijeka, 08.ožujka 2012. Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010), članka 9.i 10. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja...

Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela

Na temelju članka 58. Statuta Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, Školski odbor Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka na 29. sjednici održanoj 07. srpnja 2016. godine, donosi ODLUKU o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu kolegijalnih tijela Članak 1. U Poslovniku...