Škola

mzl.hhwmxkws

Kalendar rada

GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2017./2018. Nastava počinje 04. rujna 2017. godine i završava 15. lipnja 2018. Škola je obvezna ostvariti 175 nastavnih dana u petodnevnom nastavnom tjednu za 1., 2.,3. razrede, a za završne razrede 160 nastavnih dana....