Odluke

Odluke sa 6. sjednice

Odluke sa 6. sjednice

s 6.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 28.kolovoza 2017. godine. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa : Đurđom Ćiković,dipl.inž.matematike, na radnom mjestu nastavnika matematike na određeno puno radno vrijeme od 20/40...

Odluke sa 5. sjednice

Odluke sa 5. sjednice

s 5. sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 6.srpnja do 7.srpnja 2017. godine. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženo Financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06.2017.godine.

Odluke sa 4. sjednice

Odluke sa 4. sjednice

s 4. sjednice Školskog odbora održane dana 14.lipnja 2017. godine s početkom u 16,00 sati Ovom Odlukom prihvaća se zapisnik s 3. sjednice Š.O. održane 18.05.2017.godine. Ad/2. Lidija Beljan obavještava nazočne da je Odluka o izboru ravnatelja koja je donijeta...

Odluke sa 3. sjednice

Odluke sa 3. sjednice

s 3. sjednice Školskog odbora održane dana 18.svibnja 2017. godine s početkom u 15,30 sati Ad/1.O D L U K A Ovom Odlukom prihvaća se zapisnik s 2..sjednice Š.O. održane 08.05.2017.godine. Ad/2. Predsjednik Školskog odbora u prisutnosti članova Š.O. i...

Odluke sa 2. sjednice

Odluke sa 2. sjednice

s 2. sjednice Školskog odbora održane dana 08.svibnja 2017. godine s početkom u 10,30 sati Ad/1. Ovom Odlukom prihvaćaju se zapisnici s 39.sjednice održane 07.04.2017.godine i 1. konstituirajuće sjednice održane također 07.04.2017.godine.  Ad/2. Ovom Odlukom utvrđuje se da Darko Bašić,prof....

Odluke sa 1. sjednice

Odluke sa 1. sjednice

s 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane dana 07.travnja 2017. godine s početkom u 15,40 sati Ad/1. Ovom Odlukom prihvaća se izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora. Ad/2. Ovom Odlukom verificiraju se mandati svim članovima Školskog odbora.Mandat članova...