Kalendar rada

GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2016./2017.

 • Nastava počinje 05. rujna 2016. godine i završava 14. lipnja 2017.
 • Škola je obvezna ostvariti 175 nastavnih dana u petodnevnom nastavnom tjednu za 1., 2.,3. razrede, a za završne razrede 160 nastavnih dana.
 • Nastavna se godina organizira u dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 05. rujna 2016. godine i završava 23. prosinca 2016. godine, a drugo polugodište počinje 16. siječnja 2017. i završava 14. lipnja 2017. godine, a za učenike/ce završnih razreda 19. svibnja 2017. godine.
 • Zimski odmor učenika/ca traje od 27. prosinca 2016. godine do 13. siječnja 2017. godine.
 • Proljetni odmor učenika traje od 13. do 21.travnja 2017. godine.

PRVO POLUGODIŠTE (05.09. – 23.12.2016.)

(16 tjedana, 79 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 27.12.2016. – 13.01.2017.
 • Sjednice RV i NV 23.12.2016.

DRUGO POLUGODIŠTE (16.01. – 14.06.2017.)
(21 tjedan, 100 dana nastave)

 • Proljetni odmor učenika/ca 13.04. – 21.04.2017.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 24.04.2017.
 • Sjednice Razrednih vijeća 16.06.2017.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 16.06.2017.
 • Dopunska nastava 19.06. – 28.06.2017.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 29.06.2017.
 • Podjela svjedodžbi 29.06.2017.
 • Ljetni odmor učenika/ca 16.06.2017. – 31.08.2017.

UKUPNO: 37 tjedana,179 dana nastave

ZAVRŠNI RAZREDI

 

PRVO POLUGODIŠTE (05.09.2016. – 23.12.2016.)
(16 tjedana, 79 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 27.12.2016. – 13.01.2017.
 • sjednice RV i NV 23.12.2016.

DRUGO POLUGODIŠTE (16.01. – 19.05.2017.)
(18 tjedana, 82 dana nastave )

 • Proljetni odmor učenika/ca 13.04. – 21.04.2017.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 24.04.2017.
 • Sjednica Razrednih vijeća 22.05.2017.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 22.05.2017.
 • Dopunska nastava 23.05. – 02.06.2017.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 05.06.2017.
 • Podjela svjedodžbi 29.06.2016.

UKUPNO: 34 tjedna, 161 dan  nastave

NERADNI (BLAGDANI) I NENASTAVNI DANI U TIJEKU NASTAVNE GODINE

 • Dan neovisnosti RH 08.10.2016. (subota)
 • Dan svih svetih 01.11.2016. (utorak)
 • Nastavni dan 31.10.2016.,odraditi 15.10.2016.
 • Sveti Stjepan 26.12.2016.
 • Sveta tri kralja 06.01.2017.
 • Uskrsni ponedjeljak 17.04.2017.
 • Praznik rada 01.05.2017. (ponedjeljak)
 • Tijelovo 15.06.2017. (četvrtak)

DATUMI I ROKOVI OSTALIH DJELATNOSTI:

 1. Sjednice stručnih aktiva nastavnika. Izrada rasporeda sati do početka nastave 24.08.2016. – 31.08.2016.
 2. Priprema podataka za izradu kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada i upoznavanja NV-a sa prijedlogom istog do 25.09.2016.
 3. Formiranje razreda i obrazovnih grupa do 04.09.2016.
 4. Izrada izvedbenih programa, do 15.09.2016.
 5. Prijedlozi za školski kurikulum, do 17.09.2016.
 6. Okvirni vremenik pisanih promjena, do 20.09.2016.
 7. Dopunska nastava i druge aktivnosti:
 • Dopunska nastava za završne razrede 23.05. – 02.06.2017.
 • sjednica NV-a nakon dopunske nastave za završne razrede 05.06.2017.
 • Dopunska nastava za ostale razrede 19.06. – 28.06.2017.
 • Podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu 29.6.2017.
 • sjednica NV-a nakon dopunske nastave za za I. , II. i III.A razred 29.06.2017.
 • podjela svjedodžbi nakon održane dopunske nastave za I. , II. I III.A razred 06.07.2017.
 • sređivanje razredne dokumentacije do 14.07.2017.
 • prvi sastanak Stručnog kolegija nakon godišnjeg odmora 24.08.2017.
 • sjednica NV-a nakon godišnjeg odmora 24.08.2017.
 • sastanci Stručnih aktiva nastavnika 24.-31.08.2017.
 • jesenski rok popravnih ispita 24. i 25. 08.2017.
 • sjednica NV-a nakon popravnih ispita 28.08.2017.
 1. Datumi i rokovi profesionalne orijentacije u šk. godini 2016./2017. i upis učenika u novu školsku godinu 2017./2018. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
 2. Početak nastave šk. godine 2017./2018. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
 3. Pregled dnevnika stručne (ferijalne) prakse od strane razrednika i voditelja praktične nastave – prigodom upisa u naredni razred.

EKSKURZIJE

 • Ekskurzije trebaju imati stručno pedagoški karakter. Svaki voditelj ekskurzije treba Školskom odboru i ravnatelju prezentirati plan ekskurzije.
 • Konačno odobrenje svih vrsta ekskurzija (broj dana i ostalo) donosi Školski odbor i ravnatelj škole.
 • U nastavne dane mogu se organizirati ekskurzije koje su planirane školskim kurikulumom.

 

KALENDAR RADA PRAKTIČNE NASTAVE U „JMO“ OBRAZOVNIM PROGRAMIMA

ELEKTROTEHNIKA – C-JMO 3D – autoelektričar

 • 96 sati P.N. relizirat će se u školi, 640 sati u radnom procesu
 • Do 12.12.2016.PN tjedno će se odraditi jedan dan u školi a jedan dan u radnom procesu.
 • od 13.12.2016. oba radna dana tjedno, učenici idu na praksu u radni proces.
 • Plus 17 radnih dana od 27.12.2016. – 13.01.2017. (13 rd) i od 13.04.2017. – 21.04.2017. (4 rd)

POMOĆNIČKI ISPIT

Pomoćnički ispit se polaže u tri ispitna roka.
Za učenike koji su polazili JMO programe u završnom razredu 2015./16. šk. god.
1. rok je bio od 15.06. do 15.07.2016. godine
2. rok – od 15.09.– 15.10.2016.

 • prijave 09.-16.09.2016.
 • objava konačnog popisa prijavljenih po strukovnim programima te mjesto i vrijeme održavanja pomoćničkih ispita – 23.09.2016.
 • praktični dio ispita – 03.10.– 07.10.2016.
 • pisani dio ispita – 10.10.2016.
 • usmeni dio ispita – 14.10.2016.
 1. rok – od 15.02.– 15.03.2017.
 • prijave 10.02.2017.-17.02.2017.
 • objava konačnog popisa prijavljenih po strukovnim programima te mjesto i vrijeme održavanja pomoćničkih ispita – 22.02.2017.
 • praktični dio ispita – 03.03.– 09.03.2017.
 • pisani dio ispita – 10.03.2017.
 • usmeni dio ispita – 15.03.2017.

Prvi rok polaganja pomoćničkog ispita, za učenike koji pohađaju završni razred u JMO programima u 2016./17. šk. god. prema Pravilniku o polaganju pomoćničkog ispita, bit će od 15.06. do 15.07.2017. Detalje ćemo objaviti kada Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavi kalendar rada za to razdoblje.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 1. Do 15. listopada 2016. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.
 2. Do 20.10.2016. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u ovoj školskoj godini.
 3. Do 31.10.2016. učenici biraju teme za završni rad.
 4. Prijava obrane završnoga rada do:
 • 30.11.2016. za zimski rok
 • 01.04.2017. za ljetni rok
 • 10.07.2017. za jesenski rok
  1. Učenik je dužan pismeni dio izradbe, koju prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:
 • 23.01.2017. za zimski rok
 • 29.05.2017. za ljetni rok
 • 14.08.2017. za jesenski rok
  1. Završni rad brani se:
 • 06.02.2017., u zimskom roku
 • 12.-22.06.2017. u ljetnom roku
 • 25.-31.08.2017. u jesenskom roku
  1. Urudžba svjedodžbi o završnom radu:
 • 13.02.2017. za zimski rok
 • 29.06.2017. za ljetni rok
 • 01.09.2017. za jesenski rok