Kalendar rada

GODIŠNJI KALENDAR RADA ZA ŠK. GOD. 2017./2018.

 • Nastava počinje 04. rujna 2017. godine i završava 15. lipnja 2018.
 • Škola je obvezna ostvariti 175 nastavnih dana u petodnevnom nastavnom tjednu za 1., 2.,3. razrede, a za završne razrede 160 nastavnih dana.
 • Nastavna se godina organizira u dva polugodišta. Prvo polugodište počinje 04. rujna 2017. godine i završava 22. prosinca 2017. godine, a drugo polugodište počinje 15. siječnja 2018. i završava 15. lipnja 2018. godine, a za učenike/ce završnih razreda 22. svibnja 2018. godine.
 • Zimski odmor učenika/ca traje od 27. prosinca 2017. godine do 12. siječnja 2018. godine.
 • Proljetni odmor učenika traje od 29. ožujka do 6.travnja 2018. godine.

PRVO POLUGODIŠTE (04.09. – 22.12.2017.)
(16 tjedana, 79 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 27.12.2017. – 12.01.2018.
 • Sjednice RV i NV 22.12.2017.

DRUGO POLUGODIŠTE (15.01. – 15.06.2018.)
(21 tjedan, 100 dana nastave)

 • Proljetni odmor učenika/ca 29.03. – 06.04.2018.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 09.04.2018.
 • Sjednice Razrednih vijeća 18.06.2018.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 18.06.2018.
 • Dopunska nastava 19.06. – 28.06.2018.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 02.07.2018.
 • Podjela svjedodžbi 29.06.2018.
 • Ljetni odmor učenika/ca 18.06.2018. – 31.08.2018.

UKUPNO: 37 tjedana,179 dana nastave

ZAVRŠNI RAZREDI

PRVO POLUGODIŠTE (04.09.2017. – 22.12.2017.)
(16 tjedana, 79 dana nastave)

 • Zimski odmor učenika/ca 27.12.2017. – 12.01.2018.
 • sjednice RV i NV 22.12.2017.

DRUGO POLUGODIŠTE (15.01. – 22.05.2018.)
(18 tjedana, 83 dana nastave)

 • Proljetni odmor učenika/ca 29.03. – 06.04.2018.
 • Početak nastave poslije proljetnog odmora učenika 09.04.2018.
 • Sjednica Razrednih vijeća 23.05.2018.
 • Sjednica Nastavničkog vijeća 24.05.2018.
 • Dopunska nastava 25.05. – 04.06.2018.
 • Sjednica NV poslije dopunske nastave 05.06.2018.
 • Podjela svjedodžbi 29.06.2018.

UKUPNO: 34 tjedna, 162 dana  nastave

 

NERADNI (BLAGDANI) I NENASTAVNI DANI U TIJEKU NASTAVNE GODINE

 • Dan neovisnosti RH 08.10.2017. (nedjelja)
 • Dan svih svetih 01.11.2017. (srijeda)
 • Božić 25.12.2018.(ponedjeljak)
 • Sveti Stjepan 26.12.2017.(utorak)
 • Nova godina 01.01.2018.(ponedjeljak)
 • Sveta tri kralja 06.01.2018.(subota)
 • Uskrsni ponedjeljak 02.04.2018.
 • 30.04.2018.(ponedjeljak) odraditi 21.4.2018.
 • Praznik rada 01.05.2018. (utorak)
 • Dan Škole 14.05.2018.(ponedjeljak)
 • Tijelovo 31.05.2018. (četvrtak)
 • 01.06.2018.(petak) odraditi 09.6.2018.
 • Dan antifašističke borbe 22.06.2018.(petak)
 • Dan državnosti 25.06.2018.(ponedjeljak)

DATUMI I ROKOVI OSTALIH DJELATNOSTI:

 1. Sjednice stručnih aktiva nastavnika. Izrada rasporeda sati do početka nastave 24.08.2018. – 31.08.2018.
 2. Priprema podataka za izradu kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada i upoznavanja NV-a sa prijedlogom istog do 25.09.2017.
 3. Formiranje razreda i obrazovnih grupa do 04.09.2017.
 4. Izrada izvedbenih programa, do 15.09.2017.
 5. Prijedlozi za školski kurikulum, do 17.09.2017.
 6. Okvirni vremenik pisanih promjena, do 20.09.2017.
 7. Dopunska nastava i druge aktivnosti:
 • Dopunska nastava za završne razrede 25.05. – 04.06.2018.
 • Sjednica NV-a nakon dopunske nastave za završne razrede 05.06.2018.
 • Dopunska nastava za ostale razrede 19.06. – 29.06.2018.
 • Podjela svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu 29.6.2018.
 • sjednica NV-a nakon dopunske nastave za za I. , II.,III.A i III.B razred 01.07.2018.
 • podjela svjedodžbi nakon održane dopunske nastave za I. , II.,III.A i III.B razred 06.07.2018.
 • sređivanje razredne dokumentacije do 16.07.2018.
 • prvi sastanak Stručnog kolegija nakon godišnjeg odmora 23.08.2018.
 • sjednica NV-a nakon godišnjeg odmora 23.08.2018.
 • sastanci Stručnih aktiva nastavnika 23.-31.08.2018.
 • jesenski rok popravnih ispita 23. i 24. 08.2018.
 • sjednica NV-a nakon popravnih ispita 27.08.2018.
 1. Datumi i rokovi profesionalne orijentacije u šk. godini 2017./2018. i upis učenika u novu školsku godinu 2018./2019. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 2. Početak nastave šk. godine 2018./2019. obavit će se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
 3. Pregled dnevnika stručne (ferijalne) prakse od strane razrednika i voditelja praktične nastave – prigodom upisa u naredni razred.

EKSKURZIJE

 • Ekskurzije trebaju imati stručno pedagoški karakter. Svaki voditelj ekskurzije treba Školskom odboru i ravnatelju prezentirati plan ekskurzije.
 • Konačno odobrenje svih vrsta ekskurzija (broj dana i ostalo) donosi Školski odbor i ravnatelj škole.
 • U nastavne dane mogu se organizirati ekskurzije koje su planirane školskim kurikulumom.

 

KALENDAR RADA PRAKTIČNE NASTAVE U „JMO“ OBRAZOVNIM PROGRAMIMA

 

POMOĆNIČKI ISPIT

Pomoćnički ispit se polaže u tri ispitna roka

Za učenike koji su polazili JMO programe u završnom razredu 2016./17. šk. god.
1. rok je bio od 15.06. do 15.07.2018. godine
2. rok – od 15.09.– 15.10.2017.

 • prijave 08.-15.09.2017.
 • objava konačnog popisa prijavljenih po strukovnim programima te mjesto i vrijeme održavanja pomoćničkih ispita – 22.09.2017.
 • praktični dio ispita – 03.10.– 07.10.2017.
 • pisani dio ispita – 10.10.2017.
 • usmeni dio ispita – 13.10.2017.
 1. rok – od 15.02.– 15.03.2018.
 • prijave 9.02.2017.-16.02.2018.
 • objava konačnog popisa prijavljenih po strukovnim programima te mjesto i vrijeme održavanja pomoćničkih ispita – 22.02.2018.
 • praktični dio ispita – 02.03.– 09.03.2018.
 • pisani dio ispita – 12.03.2018.
 • usmeni dio ispita – 15.03.2018.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

 

 1. Do 15. listopada 2017. mentori trebaju upoznati učenike završnih razreda sa sadržajima, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada.
 2. Do 20.10.2017. ravnatelj u suradnji s nastavnicima donosi popis tema za završni rad za sve rokove u ovoj školskoj godini.
 3. Do 31.10.2017. učenici biraju teme za završni rad.
 4. Prijava obrane završnoga rada do:
 • 30.11.2017. za zimski rok
 • 01.04.2018. za ljetni rok
 • 10.07.2018. za jesenski rok

5.Učenik je dužan pismeni dio izradbe, koju prihvati mentor, predati u urudžbeni zapisnik (mentoru) do:

 • 23.01.2018. za zimski rok
 • 29.05.2018. za ljetni rok
 • 14.08.2018. za jesenski rok

6.Završni rad brani se:

 • 06.02.2018., u zimskom roku
 • 11.06.-28.06.2018. u ljetnom roku
 • 27.08.-30.08.2018. u jesenskom roku

7.Urudžba svjedodžbi o završnom radu:

 • 15.02.2018. za zimski rok
 • 29.06.2018. za ljetni rok
 • 31.08.2018. za jesenski rok