Razredni ispiti

Klasa:602-03/17-03/01
Ur.broj: 2170-56-17-02-1
Rijeka, 12.travnja 2017.

Temeljem članka 115. Statuta Škole Nastavničko vijeće na sjednici održanoj 12.4.2017. donijelo je sljedeću Odluku:

O D L U K A
o vremenu polaganja razrednog ispita

Razredni ispit školske godine 2016./17. polaže se, u  ljetnom roku,od 19. lipnja do 29.lipnja 2017.
Učenici završnih razreda polažu, u ljetnom roku, od 22.svibnja  do 01.lipnja  2017.
Jesenski rok razrednih ispita je od 25. do 30.kolovoza 2017.
Učenik je obvezan javiti se razredniku zbog dogovora o detaljima polaganja razrednog ispita.

Ravnatelj: Darko Bašić,prof.                                                                                                                                    

Također pogledajte...