Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2017./18.

 

Natječaj za upis učenika u I. razred školske godine 2017./18.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u šk.god.2017./2018. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole sukladno Odluci o upisu učenika u I razred Klasa:602-03/17-06/00015, Ur.broj: 533-25-17-0005 od 12.05.2017., Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole Klasa:023-03/14-05/00011, Ur.Broj:533-25-15-0009 od 29.4.2015.,Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole Klasa:602-03/17-06/00053, Urbroj:533-25-17-0001 od 09.5.2017. i ovog natječaja.
Učenici se prijavljuju i upisuju u sljedeće obrazovne programe:
Šifra                          Program                  Razr. Odj.                  Učenika                 Trajanje     

041304           Tehničar za
                         mehatroniku                       2                             48                       4
041203          Elektromehaničar             1                             24                       3
Izborni blokovi:
Rashladna i termička tehnika
Brodska elektrotehnika
Prijenos i distribucija električne energije
Obnovljivi izvori energije
041403            Elektroničar                       1                            24                       3
Izborni blokovi:
Računalstvo
Audio i video tehnika
Automatika
__________________________________________________________________
U K U P N O :                                               4                        96

 

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I razred u ljetnome i jesenskome upisnom roku.
Početak prijava kandidata u ljetnome roku u sustav 25.05.2017.
Početak prijava  obrazovnih programa 26.06.2017.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 26.06.2017.
Datum provjere stranog jezika koji kandidat nije učio u osnovnoj školi je:
-04.7.2017. u 10 sati
-25.8.2017. u 14,30 sati
Završetak prigovora na unesene osobne podatke,ocjene,natjecanja,rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 07.07.2017.
Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 10.07.2017.
Zaključavanje odabira obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica 10.07.2017.
Objava konačnih ljestvica poretka 13.07.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada,ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole i dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao od 13. do 19.07.2017.
Objava slobodnih mjesta za jesenski rok 21.07.2017.
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa u jesenskom roku 21.08.2017.
Zaključavanje odabira obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica 28.08.2017.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada,ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole i dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao 01.09.2017.
 Napomena:
Pri upisu boduju se prosjeci svih zaključenih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnoga obrazovanja.
Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata koji se upisuju u program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za mehatroniku su hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik, fizika, kemija i tehnička kultura u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja.
             Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata koji se upisuju u trogodišnje programe strukovne kvalifikacije su hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja.
            Pravo na dodatne bodove ostvaruju kandidati temeljem rezultata koje su postigli na državnom natjecanju mladih tehničara Republike Hrvatske.

(1) Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati temeljem rezultata koje su postigli na:
Natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika,Fizike,Tehničke kulture i informatike-računalstva(Infokup) za program Tehničar za mehatroniku.
Natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika,Tehničke kulture za programe Elektroničar,Elektromehaničar.
Zdravstveni zahtjevi za sva zanimanja su raspoznavanje boja i uredan vid.
Za upis u obrazovni program Tehničar za mehatroniku i Elektromehaničar  potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada.
Za upis u program Elektroničar potrebna je svjedodžba nadležnog školskog  liječnika.
Dokumenti potrebni za upis:Popunjena upisnica,liječnička svjedodžba odnosno svjedodžba medicine rada i dokumenti kojima je ostvarena prednost pri upisu,ako je ostvarena.
Strani jezici koji se izvode kao obvezni nastavni predmeti su engleski i njemački.

Također pogledajte...