Obavijest u svezi nastavka obrazovanja redovitih učenika/ca

U svezi nastavka obrazovanja učenika sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N.152/2014.) obavještavam sljedeće:

  1. Učenici su dužni podnijeti pisani zahtjev Nastavničkom vijeću za nastavak obrazovanja(kao redoviti učenici za šk.godinu 2017./18.) do 05.srpnja 2017.
    Program strukovne kvalifikacije u kojem učenici mogu nastaviti obrazovanje je Tehničar za mehatroniku.
  2. Uz pisani zahtjev treba priložiti svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole i svjedodžbu o završnom radu (izvornik ili ovjerene preslike).
  3. Obrazovanje mogu nastaviti (u statusu redovitog učenika) učenici čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
  4. Zahtjevi predani van naznačenog roka u točki 1. i nekompletni zahtjevi biti će odbijeni.

Ravnatelj:
Darko Bašić,prof.

Također pogledajte...