Odluke sa 14. sjednice

Odluke s  14.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 13. travnja 2018. godine.

 Ad/1. Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa :

  1. Andre Tibljaš,mag.educ.politehnike i  informatike na radnom mjestu profesora TZK na određeno puno radno vrijeme do povratka profesora Damira Šuška s bolovanja

Također pogledajte...