Odluke sa 8. sjednice

Odluke s 8.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 25. listopada 2017. godine.

Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu sa :

  1. Đurđom Ćiković,dipl.inž.matematike, na radnom mjestu nastavnika matematike na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust Ana Marije Vujić)
  2. Kristinom Bašić Pintarić,mag.ing.prometa, na radnom mjestu suradnik u nastavi za vježbe iz strukovnih predmeta i praktičnu nastavu na neodređeno puno radno vrijeme .
  3. Marijom Raos Skitarelić,prof. hrvatskog jezika, na radnom mjestu nastavnika Hrvatskog jezika ,na određeno nepuno radno vrijeme od 6/12 sati tjedno, do dobivanja suglasnosti od Strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
  4. Daje se suglasnost ravnatelju škole da sklopi ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sa Androm Tibljašem,mag.educ.politehnike i informatike.

 

 

Također pogledajte...