Polaganje razrednog ispita

Temeljem članka 115. Statuta Škole Nastavničko vijeće na sjednici održanoj 17.4.2018. donijelo je sljedeću Odluku:

O D L U K A

o vremenu polaganja razrednog ispita

Razredni ispit školske godine 2017./18. polaže se  od 19. do 28. lipnja 2018.

Učenici završnih razreda polažu od 24. svibnja  do 04.lipnja  2018.

Učenik je obvezan javiti se razredniku zbog dogovora o detaljima polaganja razrednog ispita.

Također pogledajte...