Raspored Obrane Završnog rada polaznika obrazovanja odraslih

Za polaznike obrazovanja odraslih Obrana Završnog rada ,u ljetnom roku šk.g. 2017./18., biti će od 20.6. do 21.6. 2018. u 17 sati i od 26.6. do 28.6.2018. u 9 sati.Polaznici se trebaju dogovoriti sa mentorom i voditeljem o točnom terminu Obrane.

Također pogledajte...