Raspored popravnih ispita

RB Predmet Razred,broj učenika Povjerenstvo Datum,sat ispita
1. Matematika 3.b-1,3.c-1,4.a-1 N.Hlača-Mladenić-ispitivačica

I.Grubiša-zapisničarka,

Z.Knežević-predsjednik

24.8.17. 14 h
2. Fizika 3.b-1 D.Toth-ispitivač

S.Garac-predsjednica

V.Vujić-zapisničar

25.8.17. 13,30 h
3. Hrvatski jezik 2.c-1 E.Bačić-ispitivačica

Grandić-predsjednica

Mlačić-zapisničarka

24.8.17. 14 h
4. Hrvatski jezik 4.a-1 E.Bačić-ispitivačica

Grandić-predsjednica

Mlačić-zapisničarka

25.8.17. 14 h
5. Osnove elektrot. 1.a-3 A.Jovanović-ispitivačica

B.Caput-predsjednik

D.Caput-zaspisničar

25.8.17. 14 h
6. El.strojevi i uređ. 2.a-4,2.b-9 Toth-ispitivač

S.Garac-predsjednica

V.Vujić-zapisničar

25.8.17. 14 h
7. Mjerenja u el. 2.c-2,2d-2 A.Jovanović-ispitivačica

Šutić-predsjednik

T.Matić-zapisničar

24.8.17. 14 h
8. Digitalna elektr. 2.c-3, Canjuga-ispitivač

Šutić-zapisničar

Tibljaš-predsjednik

25.8.17. 14 h
9. El.strojevi i ap. 2.d-8, Toth-ispitivač

Mi.Bačić-zapisničar

Krajina-predsjednik

25.8.17. 17 h

Također pogledajte...