Raspored razrednih ispita u jesenskom roku

RB Nastavni predmet Nastavnik     Datum ispita/ učenik
I.Dundović L.Pavšić
1. HRVATSKI JEZIK E.Bačić

E.Grandić

28.8.2017.u

9 sati

28.8.2017.u

9 sati

2. ENGLESKI JEZIK B.Tomašević

 

28.08.2017.u

11 sati

3. MATEMATIKA N.Hlača-Ml. 28.8.2017. u 11 sati
4. MJERENJA U ELEKTROTEHNICI A.Jovanović 29.8.2017. u 9 sati
5. TEH.CRTANJE I DOKUMENTIRANJE M.Segnan 29.8.2017. u 9,00 sati Pismeni ispit
6. TEH.CRTANJE I DOKUMENTIRANJE M.Segnan 30.8.2017. u

9,00 sati

Usmeni ispit
7. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Ma.Bačić 29.8.2017. u

11 sati

8. STROJARSTVO Z.Knežević 30.8.2017. u

11 sati

9. ELEKTRIČNI STROJE. I APARATI D.Toth 30.8.2017.u 9,00 sati
10. ELEKTRONIČKI SKLOPOVI G.Ćiković 29.8.2017.u 11 sati

Na pismeni ispit iz Tehničkog crtanja i dokumetiranja učenik treba donijeti papir i pribor za tehničko crtanje.

Također pogledajte...