Raspored razrednih ispita

RB Nastavni predmet Nastavnik                                             Datum ispita/učenik
L.Donadić F.Muminović P.Dabo I.Dundović L.Pavšić
1. HRVATSKI JEZIK E.Bačić

E.Grandić

19.6.2017.u

12 sati

19.6.2017.u

12 sati

19.6.2017.u

12 sati

19.6.2017.u

12 sati

19.6.2017.u

12 sati

2. ENGLESKI JEZIK B.Tomašević

Lj.Jokić

20.06.2017.u

11 sati

20.06.2017.u

11 sati

20.06.2017.u

11 sati

20.06.2017.u

11 sati

20.06.2017.u

11 sati

3. POVIJEST S.Garac 21.06.2017.u 9 sati 21.06.2017.u 9 sati 21.06.2017.u 9 sati 21.06.2017.u 9 sati
4. POLITIKA I GOSPODARSTVO I.Grubiša 20.6.2017. u

12 sati

5. TZK Mi.Bačić

D.Šušak

23.06.2017.u

9 sati

23.06.2017.u

9 sati

23.06.2017.u

9 sati

23.06.2017.u

9 sati

23.06.2017.u

9 sati

6. ETIKA I.Grubiša 21.6.2017.u 11 sati 21.6.2017.u 11 sati 21.6.2017.u 11 sati 21.6.2017.u 11 sati
7. VJERONAUK M.Medanić 21.6.2017.u 11 sati
8. MATEMATIKA Đ.Ćiković 26.6.2017. u 14 sati 26.6.2017. u 14 sati 26.6.2017. u 14 sati 26.6.2017. u 14 sati 26.6.2017. u 14 sati
9. MJERENJA U ELEKTROTEHNICI A.Jovanović 27.6.2017. u 14 sati
10. RAČUNALSTVO A.Jovanović 27.6.2017. u 14 sati 27.6.2017. u 14 sati 27.6.2017. u 14 sati 27.6.2017. u 14 sati  
11. TEH.CRTANJE I DOKUMENTIRANJE M.Segnan 26.6.2017. u 16,30 sati 26.6.2017. u 16,30 sati 26.6.2017. u 16,30 sati 26.6.2017. u 16,30 sati Pismeni ispit
12. TEH.CRTANJE I DOKUMENTIRANJE M.Segnan 28.6.2017. u

16,30 sati

28.6.2017. u

16,30 sati

28.6.2017. u 16,30 sati 28.6.2017. u

16,30 sati

Usmeni ispit
13. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Ma.Bačić 29.6.2017. u

14 sati

29.6.2017. u

14 sati

29.6.2017. u

14 sati

29.6.2017. u

14 sati

14. ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I KOMPONENTE B.Caput 28.6.2017. u

14 sati

28.6.2017. u

14 sati

28.6.2017. u

14 sati

28.6.2017. u

14 sati

15. PRAKTIČNA NASTAVA Ž.Tibljaš

T.Matić

29.6.2017. u

16 sati

29.6.2017. u

16 sati

29.6.2017. u

16 sati

29.6.2017. u

16 sati

16. FINOMEHANIČKA TEHNIKA Z.Knežević 27.6.2017. u

16 sati

27.6.2017. u

16 sati

17. STROJARSTVO Z.Knežević 27.6.2017. u

16 sati

27.6.2017. u

16 sati

18. ELEKTRIČNI STROJE. I APARATI D.Toth 28.6.2017.u 14 sati
19. ELEKTROENERGETIKA

 

A.Jovanović 28.6.2017.u

16 sati

20. ELEKTRONIČKI SKLOPOVI G.Ćiković 29.6.2017.u 14 sati
21. PRAKTIČNA NASTAVA M.Kolić

D.Krajina

29.6.2017.u

16 sati

Na pismeni ispit iz Tehničkog crtanja i dokumentiranja učenici trebaju donijeti papir i pribor za tehničko crtanje.

Također pogledajte...