Za 11. sjednicu

Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam11. elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Davanje suglasnosti ravnatelju Škole za kupnju 10 kom prijenosnih računala

Prijenosna računala koristit će se za nastavu tehničkog crtanja i dokumentacije.Tipovi računala su dogovoreni sa informatićarom Ratkom Božićem i predmetnim
nastavnikom Markom Segnanom.
Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda napoljnija ponuda je tvrtke Prosat doo sa iznosom 16.125 kn za 5 računala i tvrtke Links doo sa iznosom 16.243,75 kn za 5 računala.Svaka tvrtka ima na skladištu samo 5 kom istih.
Sukladno članku 29.d Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,pozivam Vas da se očitujete, do 15.12.2017. godine do 10 sati, i date suglasnost za kupovinu navedenih računala.Financijska sredstva su osigurana u proračunu Škole.
Sukladno Poslovniku o radu kolegijalnih tijela, članku 29.d. stavak 5., članovi Školskog odbora koji se do navedenog termina ne očituju,smatrati ću da su suglasni sa prijedlogom te da su dostavili suglasnost.

Također pogledajte...