Za 8. sjednicu

Sukladno članku 29.a Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,sazivam 8. elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Davanja suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu

Kako je proveden natječaj za nastavnike , koji je objavljen 11. listopada 2017., predlažem da mi date suglasnost za sklapanje ugovora o radu kako sljedi:
1.Za Đurđu Ćiković, nastavnica matematike, na puno određeno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust Ana Marije Vujić.
Dvije prijave za nastavnicu matematike,Đurđa Ćiković jedina u potpunosti ispunjava uvjete natječaja.
2.Za Kristinu Bašić Pinatrić, suradnica u nastavi za vježbe iz strukovnih predmeta i praktičnu nastavu, na puno neodređeno radno vrijeme.
Od osam projavljenih kandidata/atkinja jedina u potpunosti ispunjava uvjete natječaja.
3.Za Mariju Raos Skitarelić ,nastavnicu hrvatskog jezika, 6/12 sati rada tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme, do dobivanja suglasnosti za navedeno radno mjesto od strane Ministrastva znanosti i obrazovanja.

4.Također potrebna je suglasnost za sklapanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za Andru Tibljaša, mag.educ. politehnike i informatike.

Sukladno članku 29.d Poslovnika o radu kolegijalnih tijela,pozivam Vas da se očitujete do 25.10.2017. godine do 12 sati i date suglasnost za sklapanje navedenih ugovora.
Sukladno Poslovniku o radu kolegijalnih tijela, članku 29.d. stavak 5., članovi Školskog odbora koji se do navedenog termina ne očituju,smatrati ću da su suglasni sa prijedlogom te da su dostavili suglasnost.
S poštovanjem,

Također pogledajte...