1.Ovom Odlukom prihvaća se izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom verificiraju se mandati svim članovima Školskog odbora.
Mandat članova Školskog odbora je 4 godine te traje od 29.04.2021. do 29.04.2025.
3.Ovom Odlukom za predsjednika Školskog odbora izabran je R.B., a za zamjenika predsjednika izabran je D.P.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća prijedlog dopuna Financijskog plana za 2021. godinu.
5.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća dopuna Plana nabave za 2021. godinu.
6.Ovom Odlukom prihvaća se Plan upisa polaznika obrazovanja odraslih i objava natječaja za upis u šk. god. 2021./2022.
7.Ovom Odlukom prihvaća se prijedlog Plana upisa učenika u 1. razred srednje škole za šk. god. 2021./2022.
8.Ovom Odlukom daje se suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o radu za radnike: M.B.,R.B.,B.C.,T.M. te ravnatelja,za rad na EU projektima.
9.Ovom Odlukom imenuje se M.B. novom voditeljicom ŠŠK „Elko“ s danom 29.4.2021.godine.
10.Ovom Odlukom usvaja se Pravilnik o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom.