Temeljem čl. 44. Statuta Škole sazivam 1.konstituirajuću sjednicu Školskog odbora za 29.travnja 2021. godine u 11,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:

1.Izvješće predsjedatelja o izabranim članovima Školskog odbora
2.Verificiranje mandata izabranih članova Školskog odbora
3.Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
4.Donošenje prijedloga dopuna Financijskog plana za 2021.g.
5.Donošenje dopuna Plana nabave za 2021.g.
6.Donošenje Odluke o Planu upisa polaznika obrazovanja odraslih i objavi natječaja za upis u šk. god. 2021./2022.
7.Donošenje Odluke o Planu upisa učenika u 1. razred srednje škole za šk.god. 2021./2022.
8.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje aneksa ugovora o radu za zaposlenike
9.Donošenje Odluke o imenovanju voditelja ŠŠK “Elko“
10.Donošenje Pravilnika o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom
11.Razno

Ravnatelj:
Darko Bašić,prof.