Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole, sazivam 10.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje Ugovora o povremenom prijevozu putnika

Predsjednik:Ratko Božić, mag.educ.