Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole, sazivam 11.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje II. Dodatka (aneksa) ugovora o nabavi opreme i izvođenju radova vezano za projekt RCK „KaRijERA

Predsjednik:Ratko Božić, mag.educ.