1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa 9., 10. i 11. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvaja prijedlog Financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Plana nabave za 2022. godinu.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće računovođe o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda u 2021. godini.
5.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Odluka  o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Odluka o donošenju pročišćenog teksta Kućnog reda.
7.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme.