Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 12. sjednicu Školskog odbora za 09. prosinca 2021. godine u 16,30 sati u prostoru knjižnice.
Predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:
1.Usvajanje zapisnika 9.,10. i 11. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
3.Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2022. godinu
4.Izvješća računovođe o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda u 2021. godini
5.Donošenje Odluke o Izmjenama Pravilnika o Kućnom redu
6.Donošenje Odluke o donošenju pročišćenog teksta Kućnog reda
7.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu
8.Razno

Predsjednik:Ratko Božić, mag.educ.