1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 12. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća, u cijelosti, Izvješće o obavljenoj inventuri za 2021. godinu te prijedlog ravnatelja za otpisom dugovanja od učenika za osiguranje i od učenika za štetu od šk. god 2017./2018. nadalje.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća, u cijelosti, Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu.
5.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju, u cijelosti, rezultati poslovanja za 2021. godinu.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se utvrđuje raspodjela rezultata poslovanja.
7.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje aneksa ugovora o radu sa K.B.P.
8.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća prijedlog za imenovanje Povjerenstva za upis učenika u prvi razred srednje škole, u sastavu:B.C.,R.B.,M.B.
9.Ovom Odlukom jednoglasno se raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole.Isti će se objaviti krajem ožujka 2022. godine.
10.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća predloženi Cjenik obrazovanja odraslih.