Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 13. sjednicu Školskog odbora za 03. veljače 2022. godine u 16,30 sati u prostoru knjižnice.
Predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:
1.Usvajanje zapisnika 12. sjednice
2.Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
3.Usvajanje Izvješća o obavljenoj inventuri za 2021.god.
4.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2021.godinu
5.Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2021.godinu
6.Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
7.Davanje suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje aneksa ugovora o radu
8.Donošenje Odluke o imenovanju upisnog povjerenstva
9.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Škole
10.Donošenje Odluke o Cjeniku obrazovanja odraslih
11.Razno

Predsjednik:Ratko Božić, mag.educ.