Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 14. sjednicu Školskog odbora za 11. travnja 2022. godine u 16,30 sati u prostoru knjižnice.
Predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:

  1. Usvajanje zapisnika 13. sjednice Školskog odbora
  2. Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za ravnatelja škole te utvrđivanje valjanosti  prijava sukladno odredbama Statuta Škole
  3. Vrednovanje dodatnih kompetencija i rangiranje kandidata prema ostvarenom broju bodova
  4. Utvrđivanje liste kandidata za ravnatelja škole
  5. Razno

Predsjednik: Ratko Božić, mag.educ.