1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 14. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća program rada kandidata za ravnatelja škole B.C. za mandatno razdoblje 2022.-2027.
3.Ovom Odlukom imenuje se B.C., s prebivalištem _______ OIB:________ za ravnatelja Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka s danom 19. lipnja 2022. godine na mandatno razdoblje od pet godina. Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti Ministra znanosti i obrazovanja.

.