Temeljem članka 54. Statuta Škole sazivam 15. sjednicu Školskog odbora za 13. travnja 2022. godine u 18:30 sati u prostorima knjižnice.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Školskog odbora
2. Predstavljanje program rada kandidata za ravnatelja škole za mandatno razdoblje 2022.-2027. godina
3.Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja
4. Razno

Predsjednik Školskog odbora: Ratko Božić, mag.educ.