Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole, sazivam 17.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora za razvoj standarda kvalifikacije,standarda zanimanja i strukovnog kurikuluma evidencijski broj 30/2021-Grupa I.
2.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora za razvoj standarda kvalifikacije,standarda zanimanja i strukovnog kurikuluma evidencijski broj 30/2021-Grupa II.

Predsjednik: Ratko Božić, mag.educ.