1.Ovom Odlukom jednoglasno se daje suglasnost za sklapanje Ugovora za vanjsku uslugu- Razvoj standarada zanimanja, standarada kvalifikacije i strukovnog kurikuluma, Evidencijski br. : 30/2021 – Grupa I. Razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i razvoj strukovnog kurikuluma u području informacijskih tehnologija, informatičke sigurnosti i računalnih mreža za potrebe projekta „KaRijERA i JA“ sa Ustanovom za obrazovanje odraslih Dante, Wenzelova 2, 51000 Rijeka, OIB: 35464102260 u iznosu 394.998,00 kn bez PDV-a, odnosno 493.747,50 kn s PDV-om.

2.Ovom Odlukom jednoglasno se daje suglasnost za sklapanje Ugovora za vanjsku uslugu- Razvoj standarada zanimanja, standarada kvalifikacije i strukovnog kurikuluma, Evidencijski br. : 30/2021 – Grupa II. Razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i razvoj strukovnog kurikuluma u području brodske elektrotehnike, elektronike, automatizacije i informatike za potrebe projekta „KaRijERA i JA“ sa Ustanovom za obrazovanje odraslih Dante, Wenzelova 2, 51000 Rijeka, OIB: 35464102260 u iznosu 394.998,00 kn bez PDV-a, odnosno 493.747,50 kn s PDV-om.