Odluke 17.  sjednice Školskog odbora održane dana 5. lipnja 2018. godine

Ad/1.Ovom Odlukom prihvaćaju se zapisnici Školskog odbora sa 12.,13.,14.,15., i 16. sjednice.

Ad/2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedlog I.Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole.

Ad/3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti I.Izmjene i dopune Financijskog plana Škole.

Ad/4.Ovom Odlukom prihvaća se Plan upisa učenika u 1. razred srednje škole za šk.g. 2018./19.

Ad/5.Ovom Odlukom prihvaća se tekst natječaja za upis učenika u 1. razred srednje škole.

Ad/6.Ovom Odlukom prihvaća se Plan upisa polaznika obrazovanja odraslih za šk.g. 2018./19.

Ad/7. Školski odbor donosi zaključak kojim prihvaća informaciju ravnatelja o obavljenom inspekcijskom nadzoru DUZS-a.

Ad/8. Ovom Odlukom prihvaćaju se I.Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu.

Ad/9.Školsko odbor daje suglasnost ravnatelju za sklapanje ugovora o radu.

Ad/10. Ovom Odlukom odobrava se nabava knjiga za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda,koji imaju pohvalu Nastavničkog vijeća. Odobren iznos je do najviše 200,00 kn po učeniku.