Temeljem članka 54. Statuta Škole sazivam 18. sjednicu Školskog odbora za 09. lipnja 2022. godine u 16:30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika 15.,16.,17. sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu
  3. Izvješće ravnatelja Škole o stanju sigurnosti,provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika
  4. Donošenje Odluke o Planu upisa polaznika obrazovanja odraslih i objavi natječaja za upis u školsku god. 2022./23.
  5. Donošenje Odluke o Planu upisa učenika u 1. razred srednje škole za šk.g. 2022./23.
  6. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora o radu i aneksa ugovora o radu
  7. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za vanjsku uslugu organizacije, prijevoza i smještaj za studijska putovanja u inozemstvu i Hrvatskoj
  8. Donošenje Pravilnika o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
  9. Razno

Predsjednik Školskog odbora: Ratko Božić, mag.educ.