1.Ovom Odlukom prihvaća se zapisnik sa 15., 16. i 17. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za kvalitetu, na mandatno razdoblje od tri godine, kako sljedi:
Iz reda nastavnika i stručnih suradnika:Sanja Garac,prof., Milena Klanjac,prof., Irena Smojver Koprivnikar,prof. i Melita Vincetić,prof.
Iz reda dionika (PGŽ):Zoran Rupčić,
Iz reda roditelja:Mihaela Parać (predstavnica 1.b razreda)
Iz reda polaznika:učenik Renato Margarin (1.a razred).
3.Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće ravnatelja Škole o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika.
4.Ovom Odlukom prihvaća se Plan upisa polaznika obrazovanja odraslih i objava natječaja za upis u školsku godinu 2022./2023.
5.Ovom Odlukom prihvaća se Plan upisa učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2022./2023.
6.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje sljedećih ugovora o radu odnosno aneksa ugovora o radu:

  • za nastavnika elektrotehničke skupine predmeta na neodređeno, puno radno vrijeme s Markom Mavrincem,
  • za nastavnika elektrotehničke skupine predmeta na određeno, puno radno vrijeme s Tomislavom Damjanovićem,
  • za nastavnika praktične nastave i radioničkih vježbi na određeno, nepuno radno vrijeme s Marijom Tibljašem,
  • za strukovnog učitelja na neodređeno puno radno vrijeme s Darkom Milokanovićem
  • za spremačicu na neodređeno nepuno radno vrijeme s Kristinom Knežević,
  • za sklapanje Aneksa Ugovora o radu s Brunom Tomašević ,kojim ista od 1.9.2022. počinje raditi u punom radnom vremenu na radnom mjestu nastavnice engleskog jezika,
  • za sklapanje ugovora o radu s Darkom Bašićem za radno mjesto nastavnika elektrotehničke skupine predmeta,
  • za sklapanje novih aneksa Ugovora o radu za rad na EU projektima „KaRijERA“ i „KaRijERA i JA“ za ravnatelja Borisa Caputa i nastavnika Darka Bašića.

7.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje Ugovora za vanjsku usluge – Organizacija, prijevoz i smještaj za studijska putovanja u inozemstvo i u Hrvatskoj, smještaj i sudjelovanje na natjecanju MySmartCity te posjete proizvodnim pogonima, Grupa 3 – Studijska putovanja „KaRijeRA i JA- EiOŠ“ s tvrtkom MIRAMAR TRAVEL, Tina Ujevića 14, 51260 Crikvenica, OIB: 00482805268 , na ugovoreni iznos 77.900,00 kn s PDV-om.
8.Ovom Odlukom prihvaća se Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe KLASA: 003-05/22-01/1, URBROJ: 2170-64-02-22-01.