Odluka 19.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 31. kolovoza 2018. godine.

Ad/1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi aneks ugovora o radu vezano za radno vrijeme s zaposlenicama M.R.S. i B.T.