Odluka 20.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 6. rujna 2018. godine.

Ad/1.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi Ugovor o radu s:

  1. I.B. na radnom mjestu prof.elektrotehničke skupine predmeta na neodređeno puno radno vrijeme.
  2. A.D.,na radnom mjestu strukovni učitelj elektrotehničke struke na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)
  3. T.Š.na radnom mjestu profesora matematike i računalstva na određeno puno radno vrijeme.