Odluke 21.  sjednice Školskog odbora održane dana 4. listopada 2018. godine.

Ad/1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici sa sjednica Školskog odbora održanih

  1. lipnja 2018.godine ,02.srpnja 2018.,31.kolovoza 2018. godine i 6. rujna 2018.godine.

Ad/2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog II. izmjena Financijskog plana za 2018. godinu.

Ad/3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi Godišnji plan i program rada za školsku 2018./2019.godinu.

Ad/4.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi Godišnji plan i program rada obrazovanja odraslih za školsku 2018./2019.godinu.

Ad/5.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi Kurikulum Škole za 2018./2019. godinu.

Ad/6.Ovom Odlukom prihvaća se ponuda za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osiguravajućeg društva EUROHERC-Rijeka od 22.08.2018. godine uz godišnju premiju od 30,00 kuna po učeniku.

Ad/7.Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o samovrednovanju Škole za šk.god. 2017./2018.

Izvješće o samovrednovanju nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad/8. Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Plana mjera postupanja u slučaju opasnosti u knjižnici.Plan mjera je u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad/9.Ovom odlukom daje se suglasnost ravnatelju škole da sa 4.listopada 2018. sklopi ugovore o radu na neodređeno puno radno vrijeme sa R.B.za radno mjesto nastavnika elektrotehničke skupine predmeta,sa A.T.za radno mjesto nastavnika praktične nastave elektrotehničke struke, sa Đ.Ć.za radno mjesto nastavnice matematike i računalstva.

Daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme,za 3 sata nastave tjedno sa M.M.

Ad/10.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole da sklopi anekse ugovora o radu za rad u obrazovanju odraslih sa sljedećim radnicima T.M. i D.D.

Ad/11.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Izvješće ravnatelja o stanju sigurnosti,provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika u školskoj godini 2017./18.

Ad/12.Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za godišnji otpis knjižnične građe školske knjižnice u sastavu:E.B.,I.S. i M.V.