Odluka 22.  sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem dana 16.listopada 2018. godine.

Ad/1.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti predložene Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka.