Ad/1.Ovom Odlukom  prihvaća se zapisnik sa 23. sjednice Školskog odbora.
Ad/2.Ovom Odlukom usvaja se u cijelosti Financijski plan za 2019. s projekcijom za 2020.,2021. godinu.
Ad/3.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme sa G.M.,zbog zamjene nastavnice koja je na bolovanju.
Ad/4.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka.Isti će se dostaviti na suglasnost nadležnom uredu državne uprave.