Temeljem čl. 21. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela sazivam 24. sjednicu Školskog odbora za 24.prosinca 2018. godine u 8,00 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I  R E D:

1.Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu
4.Usvajanje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u EIOŠ Rijeka
5.Razno