1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće predsjednika o imenovanom članu Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se verificira mandat imenovanom članu Školskog odbora iz reda roditelja učenika Škole na mandatno razdoblje do 07.4.2021.godine.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik 25. sjednice Školskog odbora.
4.Ovom Odlukom daje se suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na neodređeno, puno radno vrijeme sa D.P.,mag.iur.
5.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti predloženi Prijedlog plana upisa učenika za šk. godinu 2019./20.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Prijedlog raspodjele rezultata poslovanja.