1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 26. sjednice Školskog odbora održane 5. ožujka 2019. godine.
2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Statut Škole.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Poslovnik o radu kolegijalnih tijela.
5.Ovom Odlukom daje se suglasnosti ravnatelju Škole za sklapanje ugovora o radu na određeno, puno radno vrijeme sa V.S., prof. pedagogije i informatike.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se imenuje gospodin Zoran Rupčić za člana Povjerenstva za kvalitetu iz reda dionika,na mandatno razdoblje od tri godine.