1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 27. i 28.  sjednice Školskog odbora održanih 5. ožujka i 16.travnja 2019. godine.
2.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada EIOŠ Rijeka.
3.Ovom Odlukom prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju Izmjene Kurikuluma Škole  u točki 7.Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole,podtočka 2.Školske ekskurzije,stavak c) „Trodnevno putovanje u Siofok i Budimpeštu-2.A razred planira se za listopad 2019. godine.“
5.Ovom Odlukom imenuju se članovi Povjerenstvo za kvalitetu:
Iz reda nastavnika i stručnih suradnika:Z.C,prof.,M.K.,prof.,I.S.K.,prof. i M.V.prof.
Iz reda roditelja:I.B.
Iz reda polaznika:učenik A.P.
6.Ovom Odlukom prihvaća se Plan upisa polaznika obrazovanja odraslih za šk.2019./20. godinu i tekst natječaja.
7.Ovom Odlukom objavljuje se natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole za šk.godinu 2019./20.
8.Ovom Odlukom prihvaćaju se u cijelosti I.Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu.
9.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za potpis ugovora(sporazuma) o financiranju projekta Erasmus+ radnog naziva „From Rijeka to Europe“.