Sukladno članku 53. stavku 4. Statuta Škole, sazivam 2.elektroničku sjednicu Školskog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1.Donošenje Odluke o objavi natječaja za upis učenika/ca u 1. razred srednje škole za šk.g. 2021./22.

Predsjednik:
Ratko Božić, mag.educ.