1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 29. sjednice Školskog odbora održane 10. lipnja 2019. godine.
2.Ovom Odlukom donosi se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu.
3.Ovom Odlukom prihvaća se Financijski izvještaj za razdoblje 1.1 do 30.6. 2019. godine.
4.Ovom Odlukom prihvaća se Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.