1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju zapisnici s 30. i 31. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Procedura zaprimanja, provjere i čuvanja računa i ugovora.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave u šk. god. 2018./2019.
5.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i program rada za šk.god. 2019./2020.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Godišnji plan i programa rada obrazovanja odraslih za šk. god. 2019./2020.
7.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Kurikulum Škole.
8.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća ponuda Euroherc Osiguranja d.d. za osiguranje učenika za šk.god. 2019./2020.
9.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće o samovrjednovanju Škole za šk.god.2018./19.
10.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnatelja Škole o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika.
11.Ovom Odlukom jednoglasno se daje suglasnost ravnatelju Škole za potpis Ugovora o provedbi školske sheme voća i povrća za školsku godinu 2019./2020. sa tvrtkom FRUTIS, trgovački obrt.
12.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za sklapanje aneksa Ugovora o radu za nastavnika A.D. i za sklapanje Ugovora o djelu za nastavnika L.Š.
13.Ovom Odlukom daje se suglasnost ravnatelju Škole za potpis Ugovora za projekt Erasmus+ -FRE.