Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam 32. sjednicu Školskog odbora za 03.listopada 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći
D N E V N I R E D:

1.Usvajanje zapisnika 30. i 31. sjednice Školskog odbora
2.Donošenje Odluke o prijedlogu III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu
3.Donošenje Odluke o proceduri zaprimanja,provjere i čuvanja računa i ugovora
4.Izvješće ravnatelja o uspjehu učenika i realizaciji nastave u šk.g. 2018./19.
5.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada za šk.g.2019./20.
6.Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada obrazovanja odraslih
za šk.2019./20.godinu
7.Donošenje Odluke o prihvaćanju Kurikuluma Škole
8.Donošenje Odluke o izboru osiguravatelja učenika za školsku godinu 2019./20.
9.Izvješće o samovrjednovanju Škole za školsku godinu 2018./19
10.Izvješće ravnatelja Škole o stanju sigurnosti,provođenju preventivnih programa te mjerama
poduzetim u cilju zaštite prava učenika
11.Donošenje Oluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o provedbi školske sheme voća i
povrća za šk.g. 2019./20.
12.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za rad nastavnika u obrazovanju odraslih
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpis Ugovora za projekt Erasmus+
14.Razno