1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća zapisnik s 32. sjednice Školskog odbora.
2.Ovom Odlukom jednoglasno se usvajaju Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu.
3.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
4.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Plana nabave za 2020. godinu.
5.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Izvješće računovođe o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda u 2019. godini.
6.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaća Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.
7.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju Izmjene i dopune Pravilnika o radu EIOŠ Rijeka.
8.Ovom Odlukom jednoglasno se donosi Plan nadoknade nastavnih sati.