Temeljem čl. 54. Statuta Škole sazivam  33. sjednicu Školskog odbora za 12.prosinca 2019. godine u 17,30 sati u prostoru knjižnice.

Predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D:

1.Usvajanje zapisnika  32. sjednice Školskog odbora
2.Usvajanje Izmjena Financijskog plana za 2019. godinu
3.Usvajanje Financijskog plana za 2020. i projekcije za  2021. i 2022. godinu
4.Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana nabave za 2020. godinu
5.Izvješće računovođe o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda u 2019. godini
6.Usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju
povjerljive osobe
7.Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o radu EIOŠ Rijeka
8.Donošenje Plana nadoknade nastavnih dana
9.Razno

Predsjednik Školskog odbora:Željko Tibljaš,prof.