1.Ovom Odlukom jednoglasno se prihvaćaju Izmjene Godišnjeg plan i program rada za šk.god. 2019./2020.